www.hrtothai.com

ประเภทของใบกำกับภาษี
ผู้เข้าชม : 977
 
      1.  ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

          (1)   ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

          (2)   ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

 

     2.  เอกสารอื่นที่ถือเป็นใบกำกับภาษี

          (1)   ใบเพิ่มหนี้

          (2)   ใบลดหนี้

          (3)   ใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการออกให้ในการขายทอดตลาด

          (4)   ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร กรมศุลกากรหรือกรมสรรพสามิต เฉพาะส่วนที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม


http://www.rd.go.th/publish/7047.0.html

Tools

ขนาดตัวอักษร

Share

ส่ง Email พิมพ์หน้านี้

บทความในหมวดหมู่เดียวกัน

เว็บไซต์เแนะนำ