www.hrtothai.com

ความสำคัญของการพัฒนาองค์กร
ผู้เข้าชม : 991

       ในยุคปัจจุบันเราเรียกได้ว่า “โลกไร้พรมแดน” กระแสสังคมหันมาสนใจเรื่องการพัฒนาองค์กร เพราะว่าในแต่ละองค์กรจะมีประชากรหลากหลายเชื้อชาติ, ศาสนา ต่างถิ่น ต่างความรู้ มาอยู่รวมกัน ประชากรเหล่านั้นก็จะใช้ชีวิตไปตามบทบาทและหน้าที่ซึ่งจะแตกต่างกันทำให้องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญปัญหาต่างๆ ดังนี้

      
1. ความจงรักภักดี การที่จะสร้างให้ประชากรในองค์กรมีความจงรักภักดีและนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ควรทำอย่างไร

      
2. การสรรหาประชากรเข้ามาเป็นสมาชิกในองค์กร เพื่อให้สามารถนำความรู้ความสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรไป สู่เป้าหมายและประสบความสำเร็จ ควรมีระบบและขั้นตอนอย่างไร

      
3. สังคมโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว แล้วองค์กรปรับตัวให้สามารถแข่งขันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม โลกซึ่งในปัจจุบันเป็นโลกไร้พรมแดนได้อย่างไร

      
4. ประชากรเป็นปุถุชนธรรมดา ย่อมมีสุขมีทุกข์ ย่อมมีความอยากได้อยากมี การบำรุงสุขและทุกข์ของคนเหล่านั้นให้เขาเป็นประชากรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และรักษาประชากรเหล่านั้นไม่ให้ไปจากองค์กร จะบริหารอย่างไรล่ะ

       นักวิชาการทั่วโลกได้วิเคราะห์แล้วว่าปัญหาส่วนใหญ่ขององค์กรก็คือ ประชากร หรือเรียกง่ายๆ ว่า “คน” ต่อให้โลกเปลี่ยนไปสู่โลกไร้พรมแดน คนก็ยังมีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเสมอ เพราะคนเป็นผู้ที่จะคิดค้น และบริหารจัดการ โลกไร้พรมแดน ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ด้วยเหตุนี้ นักวิชากรจึงได้กล่าวว่า การพัฒนาคนหรือที่เรียกเป็นภาษาสมัยใหม่ว่า“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”เป็น สิ่งสำคัญมาก ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ต้องให้ความสนใจเป็นอันดับหนึ่ง เพราะว่า การลงทุนกับเรื่องนี้ เป็นการลงทุนในอนาคต สิ่งที่จะได้รับตอบแทนกลับมาก็คือ ความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จสูงสุดขององค์กรนั่นเอง การลงทุนดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแต่ก็ยังได้ผลคุ้มค่าเรียกได้ว่า อมตะนิรันดร์กาลทีเดียว ผมอยากให้มองมุมกลับว่า ถ้าองค์กรลงทุนไปกับคนแล้ว ต้องสูญเสียคนๆ นั้นไป ก็เท่ากับว่าองค์กรก็ขาดทุนในเรื่องการลงทุนนี้ไปด้วย เพราะฉะนั้นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องไม่ลืมที่จะทะนุบำรุงรักษาคนให้ อยู่คู่กับองค์กรนิจนิรันดร์ที่มา : http://www.peoplevalue.co.th/

Tools

ขนาดตัวอักษร

Share

ส่ง Email พิมพ์หน้านี้

บทความในหมวดหมู่เดียวกัน

เว็บไซต์เแนะนำ