www.hrtothai.com

ทักษะการเอาตัวรอด แง่บวก
ผู้เข้าชม : 5544

        ทักษะการเอาตัวรอด สามารถมองได้ทั้งแง่ลบและแง่บวก ดังนั้น แม้จะเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์คับขัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนที่มีศักยภาพโดดเด่นเสมอไป เพราะข้อสำคัญก็คือ ควรต้องสนใจความรู้สึกของคนรอบข้างที่มองคุณอยู่ด้วย คุณอาจเอาตัวรอดเก่งและมีทักษะการพูดเป็นเลิศ แต่ขณะเดียวกันอาจทำให้คนรอบข้างได้รับผลกระทบ ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะส่งผลแง่ลบในเรื่องการปรับตัวและการทำงานร่วมกับคนอื่นใน ระยะยาว ทำให้การดำเนินชีวิตของคุณดูไม่ราบรื่นนัก เพราะทัศนคติในแง่ลบเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวคุณเอง ดังนั้น เพื่อเป็นการวัดพฤติกรรมการเอาตัวรอดของคุณ จึงมีแบบทดสอบมาให้ได้ทดลองทำกัน ลองให้คะแนนตัวคุณเองดูว่า คุณเข้าข่ายการเอาตัวรอดในแบบใด (ให้คะแนนในแต่ละข้อจาก 0-4 คะแนน)


      1.คุณเชื่อมั่นว่าคุณมีทักษะและปฏิภาณไหวพริบในการเจรจาต่อรองอยู่ใน ระดับดี และมีเทคนิคเฉพาะตัวในการพูดเพื่อโน้มน้าวใจของผู้อื่น

     
2.คุณเป็นคนที่ทันคนและรู้วิธีในการปรับตัวให้เข้ากับคนรอบข้างที่อาจ มีสไตล์ต่างกันได้เป็นอย่างดี

     
3.เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตของคุณ คุณจะรู้สึกเสมอว่าเป็นเรื่องที่ตื่นเต้น และเป็นโอกาสที่คุณจะได้พัฒนาตัวคุณเอง

     
4.คุณถือว่าการสื่อสารเป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้ชีวิตก้าวหน้าหรือล้มเหลว

     
5.การปรับตัวให้เข้ากับบุคคลรอบข้างถือเป็นกลยุทธ์ประจำตัวของคุณ

     
6.คุณเลือกที่จะปรับพฤติกรรมของตัวคุณเองมากกว่าที่จะให้คนรอบข้างปรับ ตัวเข้าหาคุณ

     
7.คุณเชื่อว่าการวางแผนงานก่อนลงมือปฏิบัติงานนั้น จะสามารถช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงานได้มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์

     
8.การฟังมากกว่าพูดถือเป็นสิ่งที่คุณจะยึดถือปฏิบัติ แม้ว่าคุณจะชอบพูดมากกว่าฟังก็ตาม

     
9.คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องยุ่งยากเล็กๆ น้อยๆ ที่เข้ามารบกวนใจคุณ

     
10.คุณจะใช้เวลาในการคิดทบทวนปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของคุณอย่างละเอียดเสมอ

     
11.คุณมีเป้าหมายชัดเจนในการดำเนินชีวิตเสมอ

     
12.เมื่อเกิดข้อขัดแย้งกับบุคคลอื่น คุณจะพยายามหาแนวทางการป้องกัน และการแก้ปัญหามากกว่าหาต้นเหตุของปัญหา

     
13.คุณเป็นคนมองโลกในแง่บวก แม้ว่าจะไม่ใช่ทุกเรื่องก็ตาม

     
14.หากคุณต้องตัดสินใจในเรื่องใดก็ตาม คุณจะยึดหลักเหตุผลมากกว่าความรู้สึก

     
15.คุณสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดของคุณให้เข้ากับผู้อื่นที่มีแนวคิดและ หลักการที่ได้รับการยอมรับมากกว่าแนวคิดของคุณ

     
16.คุณจะให้ความสำคัญกับการรักษาคำสัญญามากเป็นอันดับต้นๆ

     
17.คุณเชื่อว่าชื่อเสียงไม่ยั่งยืน และคุณจะแบ่งปันมันให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

     
18.ความสำเร็จของคุณอาจไม่ได้มาจากแค่เพียงตัวคุณคนเดียว ดังนั้น คุณจะยกย่องและชื่นชมบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำให้งานสำเร็จร่วมกันกับคุณ

     
19.การรักษาความลับของผู้อื่นถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณ

     
20.คุณจะให้เกียรติผู้อื่นหรือผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการไม่ต่อว่าผู้อื่นในขณะที่มีบุคคลที่ 3 อยู่ด้วย


70 คะแนนขึ้นไป
      คุณเป็นผู้ที่มีทักษะการเอาตัวรอดในแง่บวกดีเยี่ยม คุณรู้จักใช้ความสามารถหรือทักษะในการพูด การแสดงออก รวมทั้งการสื่อสารในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งส่งผลทำให้ทั้งตัวคุณและบุคคลรอบข้างของคุณสามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ได้ และตัวเกิดผลในแง่บวกตามมา สังเกตได้จากการที่คุณเป็นคนเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย และยังสามารถเป็นได้ทั้งผู้นำที่บุคคลรอบข้างไว้ใจ หรือเป็นผู้ตามที่มีความยืดหยุ่นในการดำเนินชีวิตสูง คุณเป็นคนที่จะให้ความสำคัญกับผลประโยชน์โดยส่วนรวม และจะมีเทคนิคเฉพาะตัวในการเอาตัวรอดที่ไม่ทำให้บุคคลอื่นเดือดร้อน ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาหนักหนาเพียงใดก็สามารถหาทางออกได้เสมอ

50–69 คะแนน
      ถือได้ว่าคุณเป็นคนที่สามารถเอาตัวรอดไปในทุกสถานการณ์ คุณรู้จักตัวเองและเข้าใจความต้องการของตัวเองเป็นอย่างดี คุณพร้อมที่จะหาหนทางเพื่อบินให้สูงสู่จุดหมาย มุ่งมั่นและมีอุดมการณ์ แต่ในบางครั้งการที่คุณรักตัวเองมากและไม่ยอมแพ้ ก็เป็นเหมือนแรงผลักดันที่ทำให้คุณเอาตัวรอดในบางสถานการณ์แบบไม่สนใจใครเลย แม้ว่าต้องทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนในการกระทำของคุณก็ตาม ดังนั้น คุณควรที่จะระมัดระวังการตัดสินใจของคุณ รู้จักปล่อยวางในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ และฝึกให้รู้จักประเมินผลกระทบที่อาจตามมาให้รอบด้านมากขึ้น อยากให้จำเอาไว้ว่า ทุกสิ่งที่คุณทำย่อมมีผลตอบกลับมาที่ตัวคุณเสมอ ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ

0–49 คะแนน
      สถานะของคุณขณะนี้ถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากกับการทำให้บุคคลรอบข้างไม่ สามารถทำงานหรืออยู่ร่วมกับคุณได้ เพราะการที่คุณมักเลือกที่จะเอาตัวรอดในขณะที่คนรอบข้างอาจไม่รอด เป็นสิ่งที่ดูเห็นแก่ตัวเกินไป หากคุณยังดันทุรังทำอย่างที่คุณเป็นอยู่นี้ คุณคงไม่สามารถเข้ากับใครได้ เพราะการที่คุณไม่รู้จักการให้ และเป็นผู้รับในสิ่งที่ทำให้คนอื่นต้องสูญเสียนั้นเป็นเรื่องที่สังคมโดย ส่วนใหญ่ไม่ให้อภัย หนทางแก้ไขที่ดีที่สุดคือ คุณต้องพยายามระวังการกระทำ การพูด รวมทั้งรู้จักทำความเข้าใจผู้อื่นให้มากกว่านี้ เพราะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก และการที่คุณเลือกที่จะเอาตัวรอดเพียงคนเดียว ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถทำให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วย


ที่ มา : กนกวรรณ แก้วฟ้า APMGroup http://www.posttoday.com

Tools

ขนาดตัวอักษร

Share

ส่ง Email พิมพ์หน้านี้

บทความในหมวดหมู่เดียวกัน

เว็บไซต์เแนะนำ