www.hrtothai.com

  • You are here :  
  • People Employment
  • Rewards
  • พนักงานต้องการอะไรจากที่ทำงาน ?
พนักงานต้องการอะไรจากที่ทำงาน ?
ผู้เข้าชม : 2687


    
พนักงานทุกๆ คนมีเหตุผลส่วนตัวในการทำงานที่แตกต่างกันออกไป เราทำงานเพราะเราต้องการที่จะได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบแทนกลับมา ซึ่งจะมาช่วยเป็นแรงกระตุ้น ส่งเสริมกำลังใจ และเพิ่มคุณภาพของชีวิต ข้อมูลด้านล่างเหล่านี้ คือ สิ่งที่พนักงานล้วนต้องการ


ทำงานเพื่อเงิน

         
     ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลส่วนตัวอะไรก็ตาม สิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดของพนักงานเกือบจะทุกคน คือทำงานแลกกับเงินเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต ดังนั้นผลประโยชน์และการจ่ายเงินอย่างยุติธรรมต่อพนักงาน คือ พื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร เมื่อองค์กรเสนอค่าจ้างที่จะช่วยให้ความเป็นอยู่ของพนักงานดีขึ้น มันจะช่วยเพิ่มแรงกระตุ้นในการทำงานให้กับพวกเขา หากปราศจากค่าจ้างที่ยุติธรรม หรือเงินตอบแทนที่จะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานดีพอ นั่นหมายถึงความเสี่ยงขององค์กรที่จะต้องสูญเสียพนักงานที่มีความสามารถไป ซึ่งนั่นคุ้มค่าน้อยกว่าการจ่ายเงินเพิ่มเติม
   แต่การให้เงินอย่างเดียว ไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์ เพราะยังมีพนักงานบางประเภท ที่ทำงานด้วยเป้าหมายหลักที่ไม่ใช่เงิน ซึ่งขึ้นอยู่กับทัศนคติและความต้องการส่วนบุคคล โดยมีองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้

 
• สิทธิในการควบคุมการทำงาน
หมายถึงส่วนประกอบอย่างเช่น การตัดสินใจที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน ความรับผิดชอบในงานอย่างเด่นชัดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ การวางแผนอย่างชัดเจนเพื่อการมุ่งไปสู่เป้าหมาย
 

 • เป็นส่วนหนึ่งของพนักงานที่มีความสำคัญ
หมายถึงการได้รับข้อมูลและการติดต่อสื่อสารอย่างทันท่วงที การเข้าใจในกระบวนการจัดการของงาน เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจ โอกาสต่างๆ ในการเข้าร่วมการประชุมและมีส่วนร่วมกับทีม รวมไปถึงการที่องค์กรติดตามผลงาน ซึ่งเป็นการช่วยกันทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
 

 • โอกาสในการเติบโตและพัฒนาตนเอง
หมายถึงการได้เรียนรู้เพิ่มเติมและการฝึกอบรมต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องในการทำงาน ซึ่งมีส่วนช่วยอย่างมากที่จะได้พัฒนาตนเองและนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
 

 • ความเป็นผู้นำ
ภายใต้การวางเป้าหมายอย่างชัดเจน และโครงสร้างการทำงานที่มีความเหมาะสม พนักงานส่วนใหญ่มีความคาดหวังอย่างเด่นชัดที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญ ในงานที่ผลิตออกมา เพื่อแสดงออกถึงสภาวะการเป็นผู้นำ และต้องมีผลตอบรับในการทำงานไปถึงพวกเขาด้วย


สิ่งที่ทำแล้วจะเพิ่มแรงกระตุ้นและกำลังใจให้กับพนักงาน
 

     องค์กรหลายแห่งทำงานกันอย่างหนัก แต่ใช้ทรัพยากรบุคคลไม่เพียงพอ ในขณะที่พนักงานเองก็ต้องการให้ผู้ว่าจ้าง จ่ายเงินเดือนสูงกว่าระดับว่าจ้างในท้องตลาด ทั้งพนักงานในปัจจุบันยังมองหางานที่มีความยืดหยุ่นในด้านการทำงานเพิ่มขึ้น รวมถึงโอกาสที่จะเรียนรู้และร่วมแสดงความคิดเห็นและกำหนดทิศทางของการทำงาน

     กุญแจสำคัญที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นแบบที่ต้องการคือ แรงกระตุ้นส่วนบุคคลในการทำงาน หัวหน้าอาจใช้วิธีถามพนักงานว่า ต้องการอะไรจากอะไรจากการทำงาน แล้วพวกเขาได้รับมันกลับไปแล้วหรือไม่? การเข้าถึงพนักงานและเก็บข้อมูลเอาไว้ในมือ จะนำทางไปสู่โอกาสที่จะช่วยสร้างกำลังใจและสภาพแวดล้อมที่ดีแบบที่พนักงาน ต้องการ เมื่อพนักงานมีแรงกระตุ้นและกำลังใจใน  เชิงบวก นั่นจะช่วยนำพาองค์ไปสู่ความสำเร็จมากขึ้น


ที่มา : www.thaihrcenter.com

 

Tools

ขนาดตัวอักษร

Share

ส่ง Email พิมพ์หน้านี้

บทความในหมวดหมู่เดียวกัน

เว็บไซต์เแนะนำ