www.hrtothai.com

การสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญ
ผู้เข้าชม : 1465

     เอพีรายงานว่า วัตสัน ไวแอท เวิลด์ไวด์ บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ ระบุว่าจากการสำรวจพนักงาน 6,500 คน ที่ทำงานเต็มเวลาในภาคอุตสาหกรรมสำคัญของหลายประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และไทย พบว่าพนักงานเหล่านี้ให้คะแนนนายจ้างต่ำทั้งในแง่ค่าจ้างและผลตอบแทน รวมทั้งการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัท

     วัตสัน ไวแอทฯเปิดเผยว่า ผลการสำรวจพบว่า 27% ของพนักงานเหล่านี้ยอมรับว่ากำลังพิจารณาจะเปลี่ยนงานใหม่ โดยพนักงานของประเทศที่มีอัตราแนวโน้มจะเปลี่ยนงานใหม่มากที่สุดคืออินเดีย 78% ส่วนญี่ปุ่นต่ำที่สุด 39% ดังนั้น หากนายจ้างมีโครงการที่จะเพิ่มความผูกพันให้กับพนักงานรวมทั้งเพิ่ม ประสิทธิภาพของพนักงานและผลผลิตก็จะลดการลาออกของพนักงานได้ ส่วนในฟิลิปปินส์ซึ่งมีประชากรวัยทำงานมากนั้นอัตราการเปลี่ยนงานต่ำเพียง 11%

     รายงานข่าวเปิดเผยว่า ผลการศึกษาก่อนหน้านี้ของวัตสัน ไวแอทฯระบุว่าภายใน ค.ศ.2050 เอเชียจะมีประชากรอายุเกิน 60 ปี จำนวน 1,000 ล้านคน ซึ่งจะทำให้เกิดการขาดแคลนคนวัยทำงานในญี่ปุ่น เกาหลีใต้  ออสเตรเลีย  ฮ่องกง  และสิงคโปร์  ยกเว้นเสียแต่ว่าประเทศเหล่านี้จะจ้างผู้สูงอายุให้ทำงานต่อไป


 

 ที่มา : http://www.jobsiamcenter.com/

Tools

ขนาดตัวอักษร

Share

ส่ง Email พิมพ์หน้านี้

บทความในหมวดหมู่เดียวกัน

เว็บไซต์เแนะนำ