www.hrtothai.com

  • You are here :  
  • Human Resource
  • Leadership
  • เสียวิศวกรมือดี แต่ได้ผู้จัดการมือไม่ถึง
เสียวิศวกรมือดี แต่ได้ผู้จัดการมือไม่ถึง
ผู้เข้าชม : 3388


คำถาม                                                                                                        
      คุณดิลกคะ ที่ทำงานของดิฉันมีระบบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่เป็นระบบ ชัดเจน และถือว่าใช้ได้ทีเดียว ในแต่ละปี เราจะเปิดโอกาสให้มีพนักงานระดับล่างได้เติบโตขึ้นมาตามลำดับจนกลายเป็นผู้ บริหารในระดับที่สูงขึ้นไปตามความสามารถที่เขามี เราจะมีการพิจารณาเรื่องเหล่านี้ในเดือนเมษายนของทุกปี

      มีกรณีหนึ่งล่าสุดที่ดิฉันคิดว่า คงต้องมีอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดไปสำหรับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็คือ เมษายนปีที่แล้ว เราได้เลื่อนตำแหน่งวิศวกรหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเราเห็นฝีมือด้านวิศวกรรมเขาดี เยี่ยมมาก เราก็อยากให้เขาขึ้นไปในระดับจัดการ เพื่อเขาจะได้พัฒนาวิศวกรคนอื่นๆ และได้พัฒนาทักษะด้านการบริหารการจัดการไปในตัว โดยให้เขาขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม แต่จากหนึ่งปีกว่าๆที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารเราพบว่า เขาไม่สามารถทำงานในลักษณะที่ต้องจัดการปัญหาเรื่องคนได้ดีเท่าที่ควร ไม่สามารถแก้ปัญหาของลูกน้องไม่ทำงาน เรื่องลูกน้องไม่ตรงต่อเวลา เรื่องลูกน้องขัดแย้งกัน รวมทั้งเรื่องการประเมินผลงานลูกน้องให้เป็นธรรมก็ทำได้ไม่ดีนัก เขายังสนุกกับการไปนั่งทำโปรเจ็ก ไปนั่งวาดพวกแบบต่างๆกับลูกน้อง

      ดิฉันเองพยายามผลักดันผ่านหัวหน้าที่สูงขึ้นมาเป็นโค้ชอย่างใกล้ชิด ส่งไปอบรมหลักสูตรการบริหาร แต่ก็ไม่ได้ผลอะไร อยากฟังความเห็นคุณดิลกว่า เรายังทำอะไรที่น้อยไปหรือเปล่า และมีแนวทางที่จะปรับปรุงอะไรได้บ้าง ขอบคุณครับ - รวิวรรณ

คำตอบ

      ตัวอย่างองค์กรของคุณรวิวรรณเป็นตัวอย่างที่ดีของการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง โดยเชื่อว่าการเลื่อนตำแหน่งให้พนักงานก้าวไปสู่การเป็นนักบริหารในองค์กร เป็นหนทางเดียวของการให้รางวัลกับพนักงานที่มีความสามารถ และได้แสดงผลงานเป็นที่ประจักษ์ในงานที่ได้รับมอบหมายงานที่เป็นความเชี่ยว ชาญเฉพาะด้าน

      ผมไม่ได้เห็นกระบวนการของบริษัทคุณรวิวรรณทั้งหมดว่า มีอะไรบ้างก่อนที่จะเลื่อนตำแหน่งขึ้นมา อย่างไรก็ตามหากจะถามผมคิดว่า เราอาจจะมองในแบบที่เรียกว่า เป็น “Check List” เรื่องที่ควรให้ความสำคัญและดำเนินการก่อนการเลื่อนตำแหน่ง อย่างน้อยดังนี้

ก่อนการเลื่อนตำแหน่ง

       1.มีระบบการบริหารผลงานที่อยู่ตัวพอสมควรหรือไม่  ผมหมายถึงระบบ “การบริหารผลงาน”นะครับ ไม่ใช่การ ประเมินผลงาน หมายความว่า บริษัทคุณรวิวรรณได้มีกระบวนการตั้งแต่ให้หัวหน้าลูกน้องได้คุยกัน ตกลงร่วมกันว่าเขาจะต้องทำอะไร มีเป้าหมายอย่างไร แล้วต้องการความสามารถแบบไหนหรือไม่ มีกระบวนการกระตุ้นให้หัวหน้าเป็นโค้ช เป็นคนที่คอยติดตามกระตุ้นให้ลูกน้องทำตามเป้าหมายหรือไม่ แล้วการประเมินผลได้เปิดโอกาสให้มีการคุยกันหรือไม่

       2.มีระบบหรือกระบวนการที่จะระบุตัวพนักงานคนเก่ง หรือคนมีความสามารถหรือไม่ โดยจะต้องมองสองมิติคู่กันเสมอ คือ มิติเรื่องผลการทำงานที่เป็นการมองผลที่เขาได้ทำไปแล้ว กับมิติเรื่องศักยภาพที่จะเติบโตขึ้นไปโดยดูได้จากการที่เราโยนงานยากกว่า ระดับที่เขาทำอยู่ให้กับเขา เขาจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและลงมือปฏิบัติได้หรือไม่ อย่างกรณีบริษัทของคุณรวิวรรณ ต้องดูว่า เราอาจจะเห็นเขาในเรื่องผลงานด้านวิศวกรรมที่โดดเด่น

       3.มีระบบและกระบวนการที่ได้เปิดโอกาสให้เขาได้คุยกับหัวหน้าหรือไม่ ว่าเขาอยากเติบโตขึ้นไปในสายงานด้านไหน อยากเป็นผู้บริหารหรือชอบลุยงานแบบหน้างาน การได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดบ้างจะทำให้การตัดสินใจในการวางตัวเขาผิด พลาดน้อยลง

       4.มีการวางระบบการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและชัดเจนหรือไม่ โดยอย่างน้อยจะต้องให้เห็นกรอบแบบง่ายๆที่เป็นพื้นฐานว่า หากพนักงานจะโตขึ้นไปในสายการบริหาร การจัดการจะต้องเก่งครบทั้ง 3 เก่ง คือ เก่งงาน เก่งคิด และเก่งคน โดยเริ่มจากระดับล่างที่เก่งงาน แล้วเพิ่มความเข้มข้นของการเก่งคิด และเก่งคนในระดับที่สูงขึ้นไป การพัฒนาควรทำก่อนที่เขาจะเลื่อนขึ้นไปมากกว่าที่ทำภายหลัง


หลังการเลื่อนตำแหน่ง

       5.มีการวางตัวพี่เลี้ยงหรือผู้บริหารที่จะให้คำแนะนำเขาไว้หรือไม่ เพื่อคอยชี้แนวทางที่ถูกต้องหรือให้คำปรึกษาแก่เขา

       6.มีการชี้จุดแข็งจุดอ่อนที่เขามีหรือไม่  ในแง่ของการเป็นผู้บริหารว่าเขามีอะไรที่เป็นจุดอ่อนและเป็นจุดแข็ง แล้วเขาควรต้องปรับปรุงตัวเองหรือพัฒนาตัวเองไปอย่างไร

      หากที่บริษัทคุณรวิวรรณได้ไล่ตามสิ่งที่ควรทำข้างต้น แล้วเห็นว่าทำครบทุกอย่างแล้ว ก็ต้องดูอีกว่า การวางเส้นทางการเติบโตที่บริษัทวางไว้มีเส้นทางเดียว คือ เส้นทางที่เป็นสายการบริหารหรือเปล่า ถ้าใช่ก็ลองสร้างเส้นทางการเติบโตเพิ่มอีกเส้นทาง คือให้มีเส้นทางการเติบโตในสายผู้ชำนาญการ สำหรับคนที่เก่งงาน เก่งคิดแต่ไม่เก่งคน ถ้ามีอีกเส้นทางที่จะไปได้ เราก็จะได้ใช้ความสามารถของเขาเต็มที่ด้วย

หมายเหตุ: ผู้อ่านสามารถอ่านบทความย้อนหลังได้ที่ www.hrm-excellence.com.


Tools

ขนาดตัวอักษร

Share

ส่ง Email พิมพ์หน้านี้

บทความในหมวดหมู่เดียวกัน

เว็บไซต์เแนะนำ